Zapach Drewna

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekt współfinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości
Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP
Tytuł projektu: Wzmocnienie odporności przedsiębiorstwa EBO KRZYSZTOF STORONIAŃSKI na sytuacje kryzysowe w gospodarce
Cele projektu: budowanie odporności organizacyjnej, technologicznej i informatycznej na przyszłe kryzysy gospodarcze, w kontekście skutków i doświadczeń epidemii COVID-19.

Efekty projektu: zmiana sposobu świadczenia usługi turystycznej w ośrodku wypoczynkowym

„Zapach Drewna”.
Wartość projektu: 608 983,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 425 743,90 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie EBO
Cele projektu: rozwój działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem dziedzictwa gospodarczego regionu w branży turystycznej
Efekty projektu: zwiększenie możliwości oferowania i dostępności usług turystycznych.
Wartość projektu: 2 862 089,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 441 209,87 zł

logo

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj magiczny wypoczynek

Skip to content